“Privacy Yasası” olarak adlandırılan 196/03 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 13.maddesi uyarınca, verdiğiniz bilgiler adı geçen kararnamenin 4.md 1.fıkra a) bendinde belirtildiği şekliyle otomatik sistemlerde şu amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:  Bilgi talebi, Danışma, Fiyat Teklifi Talebi veya diğer ticari hizmetler, örneğin reklam amaçlı mail gönderimi, pazarlama kampanyaları için telefonla irtibat ve benzerleri. Verilerin kullanımı privacy (özel hayatın korunması) yasasının öngördüğü güvenlik önlemlerine uyarak gerçekleşir. Bilgilerini ileten kişi istediği anda 196/03 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 7.maddesinde yer alan haklarını kullanabilir. Bunlar, kullanım konusu olan kişisel bilgilerde güncelleme, düzeltme, ilave yapılmasını, veya bunların silinmesini ya da dönüştürülmesini isteme hakkıdır. Talebinizi e-mail ile şu adrese iletebilirsiniz: info@nariasecurity.it

Kişisel bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ve reddetmeniz halinde hiç bir sonuç doğurmaz. Böyle bir durumda sadece Naria Security srl firmasının sattığı ürünler hakkında bilgi alma, danışma, fiyat teklifi isteme gibi olanaklar ortadan kalkar.

Bu kapsamda, Verileri Kullanma Yetkisi sahibinin via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia adresinde mukim Naria Security srl firması olduğunu bildiririz.

Kaydol ve katalog ile kullanım kılavuzlarını indir
Download